Yeşil Enerji Sertifikası, kurum ve şirketlerin kullandıkları enerjinin yenilenebilir bir kaynak olduğunu ispat etmesini sağlayan belge olarak karşınıza çıkar. Standart bir yeşil enerji sertifikası elektrik enerjisinin kaynağının belgelenmesini, takip edilmesini ve sürecin şeffaf bir şekilde rapor haline getirilmesini sağlar. Bu sertifikalar aslında elektrik üretimi için bir güvence ve kaliteyi sembolize eder.

Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlar yenilenemez enerji kaynağıdır. Yani bu kaynaklar kullanıldığında bir süre sonra tükenmeye mahkûmdur. Yeşil enerji ise rüzgâr, güneş gibi doğal kaynaklar kullanılarak elde edilen enerjilere verilen isimdir. Bu enerjiler asla tükenmezler ve sürekli kendilerini yenilerler. Yeşil enerji bir yenilenebilir enerji sistemidir. Bu kaynaklardan alınan yeşil enerji sertifikaları ise bu durumun kanıtlanmasını sağlar.

Yeşil enerji sertifikası, bir şirketin ve kurumun kullandığı enerji kaynağının yenilenebilir bir kaynaktan geldiğini ispat eden belgedir. Bu sertifika, kullanılan enerji kaynağının yenilenebilir kaynaklardan olduğunu uluslararası olarak geçerli kılar. Ayrıca takip edilebilir ve şeffaf bir şekilde kanıt olarak kullanılan yeşil enerji sertifikasının geçerli olabilmesi için, elektrik üreticilerinin I-REC ya da Gold Standart veya VCS gibi uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemlerine üye olması şarttır. Bu belgeler üretilen yenilenebilir enerji kaynağını belgelerken, aynı zamanda elektrik tedarik edilen kaynağın yenilenebilir olduğunu ispat niteliği taşır. Yeşil enerji sertifikalarının da kendi içinde farklı türleri bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC Sertifikası) Nedir?

I-REC, yaklaşık 2015 yılında kurulan, yenilenebilir enerji sertifikaları söz konusu olduğunda standartları belirleyen ve yeşil enerji sertifikalarının doğru olup olmadığını denetlemek üzere faaliyetlerde bulunan bir uluslararası organizasyon olarak bilinir. I-REC aynı zamanda yenilenebilir Enerji Sertifikasına verilen bir isim olarak sisteme geçer. Bu sistemin temel amacı tüketicilerin güvenilir ve çok daha bilinçli bir seçim yapmasına katkı sağlamaktır. Belirli aşamaları yerine getiren işletmeler I-REC tarafından ortaya çıkarılan veri-tabanına kayıt yapar ve üretim karşılığında yenilenebilir enerji sertifikasına sahip olurlar. I-REC sistemine kayıt yapan bu santraller, onlara verilen bu yeşil enerji sertifikasını talep ettiklerinde satma özgürlüğüne sahiptir.

Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ya da hidroelektrik enerjisi üreten santraller elektrik satışıyla birlikte ‘’Yeşil Enerji Hakkı’’ satışı da yapabilirler. Santrallerin bu satışı yapabilmesi için I-REC ya da Gold Standart kurumlarının sahip olduğu uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemine üye olması yeterli olur. Bu sisteme üye olduktan sonra elektrik üreten santrallerin tüm faaliyetleri, uluslararası standartlara uygun bir şekilde şeffaf olarak takip altına alınır. Bu sayede üretilen her bir elektrik, kaynağından çıktığı andan itibaren tüketiciye kadar olan sürecin izlenmesine olanak tanır.

Yenilenebilir enerji tesislerinde (rüzgâr, güneş ya da hidroelektrik) üretimi sağlanan her 1 birim MWh elektriğin karşılığı olarak bir sertifika ortaya çıkar. Bu santraller aracılığı ile üretilen elektrik kanıtlanabilir, raporlanabilir bir elektrik kaynağı halini alır. Bu sayede I-REC ya da Gold Standart sistemine kayıtlı olan santraller sadece elektrik üretim satma faaliyetiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda ‘’Yeşil Enerji Hakkı’’ satışı yapabilme özgürlüğüne de sahip olurlar.

Yeşil Enerji Sertifikası, kullanılan enerjinin kaynağını ya da şebekesini değiştirme gücüne sahip değildir. Yeşil Enerji Sertifikası, sadece firma ya da şirketlerin kullanmış olduğu elektriğin belli bir miktar ya da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına ait olduğunu kanıtlamak üzere kullanılan bir sistemdir. Yeşil Enerji Sertifikaları, elektrik tedarikinden tamamen bağımsız olarak çalışır. Yalnızca kullanılan enerjinin kaynağını belirlemek için kullanılan Yeşil Enerji Sertifikasını alırken şirket ya da tesisin tükettiği elektrik kaynağını ya da şebekeyi değiştirmeye gerek kalmaz. Özetlemek gerekirse, Yeşil Enerji Sertifikası almak tüketim enerjisinin cinsini ya da kaynağını hiçbir şekilde değiştirmez.

Yeşil Enerji Sertifikası alan kurumlar ilk olarak kullanmış oldukları elektriğin belli bir miktarını ya da tamamının yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak temin ettiğini kanıtlamak için başvuru yapmalıdır. Söz konusu firma temsilcisi, sonrasında yenilenebilir enerji üretim santralleriyle gerekli anlaşmayı sağlar, istenilen miktarda ve türde yeşil enerji hakkını satın alma işlemini gerçekleştirir. Bu alınan haktan dolayı müşteriler yenilenebilir Enerji Sertifikası satın alabilir ve tüketmiş oldukları enerjinin bir bölümünü ya da tamamını Yenilenebilir Enerji kaynaklı olduğunu ispat edebilme olanağına sahip olurlar. Ayrıca bu bahsi geçen süreçte tüm operasyonel işlemleri üstlenerek gereken takibi yaparlar.

Yeşil Enerji Sertifikası Alma Adımları

Yeşil Enerji Sertifikası almak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak tüketim analizi yapılır. Kurumun elektrik tüketimi detaylı şekilde incelendikten sonra tüketime bağlı şekilde yeşil enerji ihtiyacı tespit edilir.
 • Yeşil enerji oranı ile kurumun belirlediği miktarda yeşil enerji tedarik hakkı tanınır. Bu aşamada kurumlar %10 ve %100 arasında talep edilen yeşil enerji miktarını belirleme hakkına sahiptir.

 • Sertifika tipi belirlenmelidir. Kurumlar, yeşil enerji alım protokollerinde belirtilen, Yenilenebilir Enerji Sertifikası ya da Karbon Azaltım Sertifikası seçenekleri arasından birini tercih ederler. Bu aşamada ise satıcı kurum ile birlikte çalışarak en uyumlu enerji sertifika sistemini belirleme konusunda danışmanlık hizmeti verir.

 • Sözleşme ve imza sürecinde satıcı olan kurum ve alıcı kurumun tüketim analizi, istenilen yeşil enerji miktarı ve sertifika tipine göre bir teklif hazırlanarak sunulur. Eğer teklif üzerinde bir anlaşma sağlanırsa sözleşme imzalanması için bir engel kalmamış demektir.

 • Raporlama yapılma işleminde seçilen sertifikanın tipine göre satıcı olan kurum, müşterileri için ilk olarak sertifika tedarik belgesi, çeyrek dönem sonlarına doğru itfa bildirimlerini ve yıl sonunda da itfa sertifikasını paylaşır. Son olarak bu süreçleri yöneterek gereken raporları hazırlar.

Yeşil Enerji Sertifikası kullanan kurumlar, kullandıkları enerji kaynağının yenilenebilir olduğunu çok daha kolay bir şekilde ispat edebilir. Bu sertifikalar kaliteli ve güvenilir olduğunun en önemli işareti olarak şeffaf bir şekilde ilerlemeye fırsat tanır. Yeşil Enerji Sertifikası satın alma imkânı bulan firmalar:

 • Tüm üretim sürecinde yenilenebilir enerji kullandığını çok daha şeffaf biçimde kanıtlayarak güven teşkil edebilir,

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üreten yerel yatırımcılara gerekli desteği sağlayabilir,

 • Yurtdışına ithali gerçekleşen ürünlere uygulanan karbon salım vergilerinden muaf tutulmasına neden olur,

 • Türkiye’de yenilenebilir enerji stratejilerinin artmasına destek verir. Bu sayede yeşil enerjiye ve üreticilerine olan talebin artmasını, yeşil enerji sektörünün ise pazar payının büyümesine yardımcı olur.

 • Yeşil Enerji Sertifika alım süreci son derece hızlıdır. Bu nedenle kurumsal olarak sürdürülebilirlik standartlarına ulaşma konusunda başarılıdır.

 • Yeşil Enerji Sertifikaları firmalara çok büyük ölçüde ticari fayda sağlar. Sürdürülebilirlik kotalarını doldurmayı sağlarken aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri olan uluslararası şirketler tarafından tercih edilirler.

 • Son olarak Yeşil Enerji Sertifikası alan şirketler, bankaların yeşil fonlarına başvuru yapmaya hak kazanırken, ön koşulu yeşil enerji olan kredileri almaya da hak kazanmış olurlar.

Yeşil Enerji Sertifikasının Avantajları

Yeşil enerji sertifikası, işletmelere çevre duyarlılığı başta olmak üzere birçok konuda avantaj sağlar. Bu avantajların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

İşletmelerin yeşil enerji sertifikasına sahip olmaları, müşterilerinin gözünde çevresel sorumluluk bilincine sahip ve sürdürülebilirlik konusunda hassas olan şirketler olarak algılanmalarını sağlar. Bu da işletmelerin imaj ve itibarlarının artmasına yardımcı olur.

Yeşil enerji sertifikasına sahip olan işletmeler, rakiplerinden daha sürdürülebilir bir iş modeli sunarak rekabet avantajı elde edebilirler. Ayrıca, bazı müşterilerin sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ürünleri tercih etmesi de işletmelerin bu alanda öne çıkmasını sağlayabilir.

Yenilenebilir enerjinin maliyeti düştükçe, bu enerji kaynaklarından üretilen elektrik fiyatları da düşmektedir. Dolayısıyla, yeşil enerji sertifikasına sahip olan işletmeler, elektrik maliyetlerini düşürerek maliyetlerini azaltabilirler.

Bazı ülkelerde, işletmelerin belirli bir oranda yenilenebilir enerji kullanmaları yasal olarak zorunlu tutulabilmektedir. Yeşil enerji sertifikası, bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak en etkili araçlardan biridir.

Yeşil enerji sertifikasına sahip olan işletmeler, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kullanarak karbon ayak izlerini azaltabilir ve çevre dostu bir iş modeli benimseyebilirler.

Yenilenebilir Enerji Minas Enerji Kalitesinde

Yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru şekilde kullanmanıza olanak tanıyan Minas Enerji, insan sağlığı ve çevre dostu çalışmalarıyla ticari sanayi işletmelerinde bir adım önde olmanızı sağlar. Nitelikli hizmet ve enerji de akılcı çözüm önerilerinin öncü markası olan Minas Enerji farkını hemen deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz: Minas Enerji, enerji söz konusu olduğunda üst düzey kalite standartlarında hep yanınızda olmaya devam ediyor.

Minas ile Enerjide Tasarrufu Keşfedin, Verimliliği Yaşayın!
Faturanızı bize iletin. Size en kısa sürede ulaşalım.