Çalışanların sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu nedenle iş yerinde tüm faaliyetler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve standartlara uygun olarak yürütülür.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir konuda endişesi olan çalışanlarımızın, yönetim kadrosuna veya İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesine rapor etmeleri beklenir.
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmaları, farkındalıklarını arttırmak için eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenir.
  • İş yerindeki herhangi bir olası riski en aza indirgemek için, tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine ve talimatlarına uygun olarak hareket etmeleri beklenir.
  • Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli olan koruyucu ekipmanları sağlanır.
  • İş kazalarının önlenmesi ve acil durumlarda müdahale edilmesi için planlar ve prosedürler oluşturulur ve periyodik olarak gözden geçirilir.
  • Çalışma ortamının güvenliğini sağlamak için periyodik olarak risk değerlendirmeleri yapılır ve gerekli önlemler alınır.
  • Tüm çalışanlarımızın, iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk sahibi olmaları ve kendileri, meslektaşları ve iş yerindeki diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği konusunda özen göstermeleri beklenir.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki politikalarımızı tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza açık bir şekilde iletilir.

 

İş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirmeler yaparak en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği politikamız sürekli olarak yenilenir ve güncellenir.

Minas ile Enerjide Tasarrufu Keşfedin, Verimliliği Yaşayın!
Faturanızı bize iletin. Size en kısa sürede ulaşalım.