Arazi GES santrali kurulumu, güneşten gelen yenilenebilir enerjiyi değerlendirmek adına kurulan sisteme verilen isimdir. Yıl boyunca elde edilen bu enerjinin en temiz enerji olarak nitelendirildiği biliniyor. Güneş enerjisi karbon salınımına engel olmak adına son derece iyi bir aracı olmasının yanı sıra kolay elde edilebilen bir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. Güneş panellerinin kurulumu yapıldıktan sonra gerekli voltaj ayarlamaları yapılıyor ve bu panellerin enerji depolama özelliğinden dolayı enerji kullanımı hız kesmeden devam edebiliyor. 

arazi-ges-kurulumu.jpg

Sanayi işletmeleri açısından çok büyük avantajlar sunan güneş enerjisi santrallerinde ve güneş panellerinde çok büyük enerji pilleri yer alıyor. Güneşten sürekli olarak sağlanan enerji, akülere ve güneş panellerine depolanıyor. Güneş enerjisinin temiz ve aynı zamanda sınırsız bir kaynak olması, yenilenebilir enerji kaynağının çevresel etki değerlendirmesi söz konusu olduğunda ön plana çıkmasını sağlıyor.

Enerji kaynaklarının çok büyük bir çoğunluğu ile enerji ihtiyacı giderilirken diğer yandan çevre kirliliğine sebep olduğu biliniyor. Ancak güneş panelleri sayesinde elde edilen güneş enerjisi bilinen en temiz enerji kaynağı olarak memnuniyet kazanıyor. Çevre kirliliği yaratmayan bu temiz enerji kaynağıyla elektrik üretmek için fotovoltaik piller ve termal sistemlerden faydalanılabilir. Bu pillerin içeriğinde ise kristal silisyum ve galyum arsenit bulunuyor. Kullanılan bu piller, güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüşmesine olanak tanıyor. Termal sistemler ise kapalı alanları ya da sıvı maddeleri ısıtmak amacıyla tercih ediliyor. Bu su ısıtma sistemleri ile bina yapımı gibi ticari işlemlerde güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla kullanılır.

Güneş enerjisi bina ya da daha büyük sistemler için kurulabilir bir sistemdir. Özellikle gıda, tarım ve hayvancılıkta güneş enerji santrallerinin kurulumu ticari ve sanayi anlamında pek çok avantajı beraberinde getirir. Binalarda kullanılan güneş enerjisi santrallerinin amacı ısınmak olurken, büyük santrallerde kullanım amacı daha çok elektrik enerjisi üretmek oluyor. Güneş enerjisi panellerinde yer alan jeneratörlerden dolayı bu sistemlerden direkt şekilde AC gerilim elde etmek mümkün hale gelir. Elde edilen bu gerilim en kısa süre içerisinde şebekeye iletilir. Üretilen bu tesislerden elde edilen elektrik enerjisi birkaç megavat büyüklükte karşınıza çıkar.

Arazi GES Santrali Nasıl Çalışır?

Arazi GES santralinde, güneş ışınları, güneş panelleri tarafından yakalanır ve panellerdeki fotovoltaik hücreler sayesinde doğrudan elektrik enerjisi üretilir. Bu elektrik enerjisi, invertörler aracılığıyla doğru akım (DC) elektrikten, alternatif akım (AC) elektriğe çevrilir ve elektrik şebekesine aktarılır.

Güneş enerjisi santralinde en önemli bileşenlerden biri güneş panelleridir. Bu paneller genellikle silikon tabanlı fotovoltaik hücrelerden oluşur ve güneş ışığına maruz kaldıklarında elektrik üretirler. Panellerin birbirine bağlantısı yapılarak, büyük ölçekte enerji üreten birimler haline getirilirler. İnvertörler, sayesinde yapılan çevrim sonrasında, üretilen elektrik şebekeye aktarılır ve kullanıma hazır hale gelir.

Arazi Güneş Enerjisi Santrali Nasıl Kurulur?

GES kurulumu ile kolay ve temiz enerjiye çok daha kolay bir şekilde erişmek mümkün olur. Kurum aşaması firma olarak değişkenlik göstermekle birlikte biraz maliyetli olsa bile kullanım aşaması son derece pratik bir şekilde ilerler. Ev ortamında ısıtma sistemine sahip olmak için binaların çatısına güneş paneli kurmak yeterli gelirken, saha güneş enerjisi santrali kurarak aynı anda pek çok binanın elektrik ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Güneş enerjisi santrali kurmak için öncelik olarak finansal aşama ve onay alma kısmını geçmiş olmanız gerekir. GES kurulumunda öncelik olarak dağıtım yapacağınız şebeke hatları ve arazi için gerekli kurumlardan bağlantı anlaşması onayı almanız şarttır. Bahsi geçen bu onay süresi için yaklaşık 2 yıl gibi bir bekleme süresinin olduğu öngörülür. Kâğıt üzerindeki resmi işlemleri hallettikten sonra alanında uzman bir elektrik mühendisiyle çalışmak sonuca çok daha kolay ulaşmanızı sağlar. Minas Enerji firma olarak bu anlamda beklentileri karşılayan hizmetleriyle ön plana çıkar.

Güneş enerjisi santrali kurmak her zemine göre değişkenlik gösterebilir. Bu zeminler kiremit çatı, saha, sandviç panel ya da düz damlar gibi alanlar olabilir. Kiremit çatılar söz konusu olduğunda güneş enerjisi panelini monteleyeceğiniz alanın en çok güneş alan bölge olması yeterli gelirken, düz damlarda üçgen ayaklardan yardım alarak güneşin en verimli ve sağlıklı biçimde panellere ulaşması sağlanabilir. Ancak kiremit çatılarda mermer üzerine ya da beton zemine konumlandırılan güneş enerjisi panelleri için kullanılan aparatların birbirinden farklı olabileceğini bilmeniz gerekir.

Sonraki aşamada inventor montaj noktası seçimi yapılır. Daha verimli bir sonuç elde etmek açısında söz edilen bu inverterlerin panellere en yakın bölgeye konumlandırılması çok önemlidir. Ayrıca inverterlerin tüp gaz ya da gazlı ısıtıcı gibi malzemelere yakın yere monte edilmesi tehlike arz edebilir. Sonrasında ise gerekli topraklamalar mutlaka yapılmalıdır. Bu topraklama yapılırken, binada yer alan dağıtım tablosuna eş bir potansiyel sağlanması şarttır.

GES kurulumu yaparak tarla ya da araziye değer katmak için izlemeniz gereken yol ise başlıca şu şekilde sıralanabilir:

 • Öncelikle güneş enerjisi santrali kurulumu yapılmak istenen arazi belirlenerek etüt çalışması yapılır,

 • Kar ve maliyet hesaplamaları düzgün bir şekilde yapıldıktan sonra finansman yönetimi belirlenir ve eğer gerekli görülürse destek ve hibe programına başvurmak gerekir,

 • Güneş enerjisi üretimi yapmak için kullanılması planlanan arazi satın alınır ya da kiralanır,

 • Kurulmak üzere olan güneş enerji santrali için Marjinal Tarım Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu mutlaka alınmalıdır,

 • Sonrasında elektrik dağıtım şirketine başvurularak kurulum için gerekli başvuru evrakları birinci elden teslim edilir,

 • Güneş enerjisi santrali kurulumu için kullanılması hedeflenen arazinin güneş panelleri yerleştirmek için uygun hale getirme işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanır,

 • Sistem için gerekli olan tüm malzemeler temin edilir,

 • Güneş paneli sistem kurulumu gerçekleştirildikten sonra gereken bağlantı işlemleri de tamamlanır,

 • Kurulan bu sistemin düzenli olarak takip edilmesi, bakımının yapılması, sigorta işlemleri gibi detaylarla ilgilenebilmek için tedarikçi anlaşmaları gerçekleştirilir.

Güneş arazileri, güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayan son derece işlevsel santraller olarak bilinir. GES santrali kurulumunda sunulan teklifleri birçok farklı unsura göre değişkenlik gösterir. Genellikle dikkat çeken unsurlar ise şu şekilde karşınıza çıkar:

 • GES Kurulumu yapılacak alan.

 • Projenin hangi aşamada ilerlediği,

 • Lisans gidişatı,

 • Arazinin büyüklüğü ve zemin özellikleri,

 • EPC performans garanti kapsamı,

 • Sigortanın olup olmaması,

 • İstenen güç,

 • Projenin tipi

GES projesi için yetkili kurumlardan teklif alırken sayılan maddelerin kesin bir şekilde belirlenmesi ve belgelenmiş olması çok önemlidir.

GES Kurulumu için Arazi Seçiminde Dikkat Edilecekler

GES kurulumu için arazi seçimi yaparken aşağıda sıralanan şartların sağlanmış olması işinizi kolaylaştırır:

 • Arazini güney cepheye bakması,

 • Arazinin bol miktarda güneş alıyor olması. GES kurulumu söz konusu olduğunda bir arazide en dikkat edilmesi gereken nokta arazinin sahip olduğu güneş potansiyelidir. Yıl boyunca güneş ışınlarından yeterli miktarda faydalanabilen bir arazi GES kurulumu için uygun denebilir. Bunun için meteorolojik araştırma yapılarak bölgenin ortalama güneş alma süresi hesaplanabilir ve GES kurulacak alanın son birkaç senede ortalama olarak aldığı güneş, yağmur yağma miktarı, bulutlu olduğu gün sayısı gibi veriler incelenmelidir.

 • Arazi mutlaka trafo merkezine yakın bir konumda yer almalıdır. Trafo merkezinden de kurulacak olan GES arazisi için elektrik kapasitesinin sağlanmış olması gerekir.

 • Arazi, marjinal arazi statüsünde yer almalıdır.

 • Yakın bölgesinde yol bulunması şarttır.

 • GES arazisinin jeolojik yapısının bu sistem için uygun olması gerekir. Işınım potansiyeli yüksek olan bir bölgede olsa bile, arazinin kendi jeolojik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Akarsuların olduğu alanlarda ve yamaçlı arazilerde taşkın ve heyelan riski her zaman vardır.

 • Toprağın yapısı, panellerin kurulumunda en önemli belirleyiciler arasında yer alır. Kayalık olan bir araziye kurulması hedeflenen güneş enerjisi santralinde, konstrüksiyonların beton tercih edilmesi gerekir.

 • Fazla tümsekli, eğimi bulunan ya da çukur olan araziler GES kurulumunda ek masrafa yol açmakla kalmayıp iş gücünün artmasına neden olur.

 • Satın alınacak ya da kiralanacak arazinin yakınlarında yüksek bir tepe ya da yapının yer alması güneşin konumuna göre araziyi gölgede bırakabilir. Buna dikkat etmek GES kurulum aşamasında çok önemlidir.

Arazi GES Santrali Kurulumu Avantajları Nedir?

Arazi GES kurulumu birçok avantaja sahiptir. Bu avantajların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Güneş enerjisi, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. GES santralleri, fosil yakıtlara kıyasla daha az karbon salınımına sahiptir ve çevre dostudur.

 • GES santrallerinin işletme maliyetleri genellikle düşüktür. Güneş enerjisi ücreti sabit olduğundan, santralin ürettiği elektriğin maliyeti de sabit kalır.

 • Güneş panelleri, uzun ömürlü olup bakım gerektirmezler. Ayrıca, panellerin verimliliği zamanla azalmaz.

 • GES santralleri, yerel ekonomiye de katkı sağlayabilir. Santrallerin inşaatı sırasında, yerel işgücü ve malzemeler kullanılabilir.

 • GES santralleri, bir ülkenin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar ve yeterli bir güneş kaynağı varsa, enerjide dışa bağımlılığın önüne geçilebilir.

Bu avantajlar, GES santrallerinin dünya genelinde tercih edilmesine yol açmaktadır.

Arazi GES Santrali Projelendirme Desteği

Arazi güneş enerjisi santrali kurmak ve işletmek, teknik uzmanlık ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu nedenle, bu tür projelerin başarıyla tamamlanması için profesyonel yardım almak önemlidir. Projelendirme desteği genellikle uygun bir yer seçimi, sistem tasarımı, yasal izinler, proje yönetimi ve bakım onarım gibi konuları içerir.

Minas Enerji ve Teknoloji firması da enerji sektöründe önemli bir birikime sahiptir. Ayrıca Minas Enerji Arazi GES santrali kurulumu noktasında müşterilerine özel çözümler sunmaktadır. Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GES Kurulumu Minas Enerji Farkıyla

GES kurulumu, çevreye duyarlı bir enerji çözümüdür ve doğru şekilde uygulandığında önemli ekonomik avantajlar sunabilir. Ancak, başarılı bir GES kurulumu, doğru planlama, yetkin kurulum ve düzgün işleyen bir enerji sistemi gerektirir.

GES kurulumu yaparken nitelikli hizmet anlayışından vazgeçmeyen Minas Enerji, alanının en iyisi olarak kullanıcı memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Sizde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanırken aynı zamanda bütçe dostu bir firma deneyimi yaşamak istiyorsanız Minas Enerji web sitesinde yer alan iletişim numaralarımızdan hemen bize ulaşabilirsiniz. Minas Enerji, enerji söz konusu olduğunda kalitenin tek adresi olarak yanınızda olmaya devam ediyor. 

Teklif Formu
Minas ile Enerjide Tasarrufu Keşfedin, Verimliliği Yaşayın!
Faturanızı bize iletin. Size en kısa sürede ulaşalım.