Ticari ve sanayi sermaye teşekkülleri ve işletmeler, faaliyetlerini icra edebilmek ve hizmetlerini yerine getirebilmek için yüksek hacimde enerjiye gereksinim duyar. Büyük ölçekli enerji gereksinimi ise enerji tedariki ve gider kalemi olmak üzere, temelde iki asli sorunu beraberinde getirir. Dolayısıyla, enerji maliyetini düşürmek ve enerjide verim artışı sağlamak, bahse konu işletmeler için en doğru yaklaşım olacaktır.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) ilgili düzenlemesi, belirli işletmelerin, piyasa fiyatları ile endekslenebilir enerji tedarik anlaşması yapabilmesine olanak tanır. Piyasa fiyatlarına endeksli enerji tedarik anlaşmaları ise özel sermaye teşebbüsü ve işletmelerin, gereksinim duyduğu enerjiyi ulaşılabilir fiyatlar karşılığında temin etmesine imkan sunar.

Piyasa fiyatlarına endeksli enerji tedarik çözümleri sayesinde daha ulaşılabilir ve makul fiyatlar karşılığında enerji temin eden işletmelerin, alternatif enerji tedariklerine kıyasla ciddi ve kayda değer bir kar sağlayacağı açıktır. Buradan elde edilen kar ise üretim faaliyetlerinde, AR–GE çalışmalarında, envanter harcamalarında ve lojistik giderlerinde kıymetlendirilebilir; ilave bir katma değer elde edilebilir.

Alternatiflerine kıyasla cazip ve avantajlı fiyat politikası, esnek, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji tedarik çözümleri sunan Minas Enerji; farklı sektör ve pazarların ihtiyacı, talebi, dinamikleri ve koşulları doğrultusunda enerji tedarik hizmetleri sunar. Elektrik piyasasındaki saatlik değişen fiyatların yansıtılarak, makul ve cazip elektrik tedarik çözümleri için Minas Enerji’ye davetlisiniz.

Minas Enerji SKTT Çözümleri

Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT), serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikine dair tarifedir. İşbu tarife, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenmiş olup, yıllık elektrik tüketim limitini (1 milyon kWh üzeri tüketim) aşan aboneleri ifade eder.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nde öngörülen limit aşılmasa dahi işletmeler elektrik tedarikini SKTT üzerinden temin edebilir. Nitekim, birçok işletme, elektrik tedarikinde Son Kaynak Tedarik Tarifesinden yararlanır. Zira, SKTT üzerinden elektrik tedarik edilmesi, alternatif yöntem ve araçlara kıyasla çok daha cazip ve avantajlı fiyatlardan elektrik temin edilmesine olanak tanır.

Minas Enerji, enerji piyasasındaki dinamikleri ve faktörleri yakından izleyerek, müşterileri ve çözüm ortaklarının gereksinimleri doğrultusunda Son Kaynak Tedarik Tarifesi çerçevesinde en cazip fiyat opsiyonları sunar. Öte yandan, Minas Enerji, enerji tedarikinde optimizasyon sağlanması, verim ve üretkenlik artışı sağlanması, enerji için ayrılan gider kalemlerinin düşürülmesi adına danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlar.

Minas Enerji’de İşletmelere Özel SKTT Teklifleri

Minas Enerji, özel sermaye teşebbüsleri ve işletmeler için; işletmenin özellikleri, koşulları, dinamikleri, faaliyet gösterdiği sektörün ve/veya pazarın faktörlerini dikkate alarak, her bir işletmeye özgü SKTT teklifleri sunuyor. Fiyat avantajı ile ulaşılabilir olmayı merkeze alan Minas Enerji, SKTT teklifleri için ön ödemeli, nakit teminatlı veya farklı vadeli seçenekler üzerinden anlaşma olanağı tanıyor. 

Enerji piyasalarına uzmanlık, yetkinlik ve deneyim sahibi personeli ile hizmet veren Minas Enerji, işletmelerin, faaliyet gösterdikleri pazarın özelliklerini dikkate alarak, gereksinimlerini ve taleplerini tespit ediyor; enerji tedarikinde optimum çözümlerle teklifler sunuyor. Minas Enerji; enerji tedariki çözümlerinde işletmelere rasyonel, güvenilir, efektif, cazip ve sürdürülebilir teklifler sunabilmek için;

  • İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün gerçekleri, dinamikleri, özellikleri, koşulları, gereksinimleri ve talepleri çerçevesinde analiz,
  • Pazardaki değişimler,
  • Tüketici davranışını etkileyen faktörler,
  • İşletmelerin tüketim alışkanlıkları,
  • İşletmelerin finansal yapıları vb. faktörlere özgü detaylı, kapsamlı ve çok yönlü bir analiz yapar.

İşletmeler için en ideal ve optimum enerji tedariki, gider kalemlerinde oldukça önemli bir yer tutan elektrik faturaları üzerinde doğrudan etkilidir. Minas Enerji, işletmelerin elektrik gereksinimi için ayrılan bütçe kaleminin sağlıklı, başarılı ve sürdürülebilir sonuçlarla yönetilmesine ve bu sayede, önemli ölçüde fiyat avantajı elde edilmesine olanak tanır.

Piyasa Fiyatlarına Endeksli Enerji Tedarik Anlaşmasının İşletmeler Açısından Kazanımları Nelerdir?

Piyasa fiyatlarına endeksli tedarik anlaşması ile işletmelerin elde edeceği pek çok kazanım söz konusu olmakla birlikte, bunlardan ilki ve en önemlisi, şüphesiz, işletmelerin gereksinim duydukları enerjinin en avantajlı fiyatlar karşılığında temin edilmesi ve bu sayede, işletmelerin, gider kalemlerinden tasarruf ederek harcama bütçesini minimize etmesidir.

Piyasa fiyatlarına endeksli enerji tedarik anlaşmaları, özel sermaye teşekkülleri ve işletmelerin, faaliyetlerini ve aksiyonlarını icra edebilmeleri için ihtiyaç duydukları enerjiden daha fazla enerji tedarik etmelerinin önüne geçer. Bu sayede, fazladan temin ve tedarik edilecek enerji için gereksiz bir bütçe ayrılmasına gerek kalmaz ve gider maliyeti minimize edilir.

Piyasa ve pazar koşullarını dikkate alarak, hizmet gösterilen sektörün gerçeklerinden hareketle enerji analizi yapan Minas Enerji uzmanları, enerji tedariki için Minas Enerji’ye başvuran gerçek ve tüzel kişiler için “aktif tüketim” ve “potansiyel tüketim” tespiti yapar; bu sayede, ihtiyaç duyulan enerjiden daha fazla enerji alınmasının önüne geçilebilmesi adına en ideal enerji tedarik teklifinde bulunur.

Piyasa Fiyatlarına Endeksli Enerji Tedarik anlaşması ile Minas Enerji, işletmelere yönelik enerji verimliliği ve aktif tüketim analizi sağlayarak ve geliştirilmiş otomasyon sistemi sunarak, işletmelerin en verimli ve uygun enerji maliyetlerine sahip olmasını sağlıyor. Anlık tüketim analizi sistemi, işletmelerin, faaliyetleri için ihtiyaç duyacağı enerjinin isabetli bir şekilde saptanmasını ve bu sayede enerji fazlalığının önüne geçilmesine olanak tanıyor.

Teklif Formu
Minas ile Enerjide Tasarrufu Keşfedin, Verimliliği Yaşayın!
Faturanızı bize iletin. Size en kısa sürede ulaşalım.