Etik politikamız, doğru ve dürüst davranışı, adil ve eşit davranmayı, yasalara uygunluğu, çıkar çatışmalarının önlenmesini ve gizlilik konusundaki hassasiyeti kapsar.

  • Minas Enerji, tüm faaliyetlerinde yüksek iş ahlakı standartlarını korur, her zaman doğru ve dürüst davranmayı hedefler.
  • Tedarikçilere, müşterilere ve çalışanlara her zaman adil ve eşit şekilde davranılır, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapılmaz.
  • Tüm iş faaliyetleri ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun şekilde yürütülür, etik dışı hiçbir davranışa izin verilmez.
  • Çalışanların iş ortamlarında kişisel ilişkileri ve çıkar çatışmalarını önlemeye özen gösterilir.
  • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın tüm bilgilerini gizli tutar, sadece yasal nedenlerle açıklayabiliriz.
  • Tüm iş faaliyetlerinde çevre koruma ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hareket edilir, etik ve sosyal sorumluluklar her zaman göz önünde bulundurulur.
  • Minas Enerji, tedarikçileri, müşterileri ve çalışanları ile iletişimde şeffaflık ilkesine uygun şekilde davranır, her zaman açık ve net bilgi sağlar

Minas Enerji etik politikası, doğruluk, dürüstlük, adalet, yasallık, gizlilik ve çevre koruma gibi temel değerleri içerir. Bu değerler, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde bizi yönlendirir ve her zaman en yüksek standartlarda faaliyet göstermemizi sağlar.

Minas ile Enerjide Tasarrufu Keşfedin, Verimliliği Yaşayın!
Faturanızı bize iletin. Size en kısa sürede ulaşalım.