cati-ges-kurulumu.jpgÇatı GES Kurulumu arazi-ges-kurulumu.jpgArazi GES Kurulumu

Günümüz şartlarında güneş enerjisi santraline olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için yenilenebilir enerji kaynaklara yönelen bu yoğun ilgi, beraberinde çok yeni kavramları da getirir. Buna bağlı olarak arazi GES kurulumu ya da çatı GES kurulumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişi sayısı hiçte az değildir. Bu kavramlar içerisinde, çok daha geniş çapta nitelendirilen ve ulusal ölçekte konuşulan bir diğer konu ise kurulumu gerçekleştirilen ve birçok avantaj sunan güneş enerjisi tarlasıdır.

Güneş tarlası aslında temel olarak, güneş enerjisi santralini temsil eden bir kavram olarak karşınıza çıkar. Ancak tanım itibariyle, genel olarak daha büyük alanlara kurulan ve güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler olarak alan bazında ifade edildiği söylenebilir. Bu tarlalar, fotovoltaik paneller ya da güneş kolektörleri ile donatılara, çoklu olarak güneş ışığını yakalayarak elektrik üretimi yapma özelliğine sahiptir.

Güneş enerjisi tarlası Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yenilenebilir enerji üretimi artırmaya ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı daha çok azaltmaya yönelik yapılan büyük yatırımlarda sıklıkla kullanılır durumdadır.

Güneş Enerjisi Tarlası Kurulumu

Güneş enerjisi tarlası ve güneş enerjisi santraller arasında sistem olarak herhangi bir farklılık olmadığı için, bu iki sistemin kurulum aşaması birbirine çok benzerdir. Buna bağlı olarak güneş enerjisi tarlası kurulum aşamaları şu şekildedir:

Planlama ve Alan Seçimi: Güneş taraşının kurulacağı alanın seçimi, genel olarak verimli enerji üretimini sağlamak için atılan ilk adımdır. Bu nedenle çok önemli ve kritik bir aşama olduğu söylenebilir. Güneş ışığının maksimum düzeyde alınabilmesi için, her zaman doğru bir konum tercih edilmesi şarttır. Aynı zamanda bu alanın elektrik şebekesine erişim sağlaması ve güneş panellerini yerleştirmek için yeterli alanın bulunması da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Seçilecek olan noktanın yönelim olarak güney yönünde olması gerekir. Aynı zamanda panellerden alınacak olan verim açısından, güneş tarlası kurulumu yapılacak olan arazinin yüksek sıcaklık ve neme ulaşan bölgeler yerine hava sirkülasyonunun havadan ve yüksek olması tercih edilmelidir.

Güneş Panelleri: Güneş enerjisi tarlasının kalbi, her zaman için fotovoltaik panellerden oluşur. Yıl boyunca verimli elektrik enerjisi üretimi bu panellere bağlıdır. Santral kurulum aşamasında, güneş ışığını elektriğe dönüştüren fotovoltaik hücrelerin performans kaybetmemesi için düzenli aralıklara monte edilerek güneş ışığına en verimli şekilde maruz kalması sağlanır. Çok fazla sayıda ve geniş bir alana konumlandırılan bu paneller, güneş tarlasından yüksek miktarda elektrik üretimi sağlar.

İnverterler ve Elektrik Üretimi: Güneş enerjisi panelleri, doğru akım (DC) elektriği üretme özelliğine sahiptir. Bu üretime elektrik enerjisi, inverter ismi verilen evirici cihazlar sayesinde alternatif akım (AC) elektriğe dönüştürülür. Bu sayede alternatif akım elektrik, işyeri ve evlerde rahatlıkla kullanılabilir duruma gelir. Arazinize güneş tarlası kurmak istiyorsanız, bu inverterlerin kaliteli ve verimli çalışmasına dikkat etmekte fayda vardır.

Montaj ve Bağlantı: Panellerin yapılan montajı ve bağlantısı, mutlaka alanında uzman ekipler tarafından yapılmalıdır. Paneller doğru açı ve yüksekliğe sahip olacak şekilde monte edilmeli ve buna bağlı olarak alınacak olan verimin, yapılan yatırıma en uygun şekilde yüksek olması sağlanmalıdır.

Arazi GES kurulumu için izlenmesi gereken diğer adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak enerji santrali kurulacak arazi belirlenir ve etüt çalışmaları yapılmaya başlanır,
 • Kar ve kurulum maliyet hesaplamaları yapıldıktan sonra, kurulumun finansman yönetimi belirlenir. Eğer gerekli görülürse enerji hibe ve destek programlarına başvuru yapılır,
 • Enerji üretimi yapılması için kullanılacak olan arazi satın alınır ya da kiralık olarak tutulur,
 • Kurulacak güneş santrali için Marjinal Tarım Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Muafiyet Raporu alınır,
 • Kurulum için elektrik dağıtım şirketlerine başvuru yapılarak, kurumun gerekli gördüğü evraklar teslim edilir,
 • Kullanılacak arazinin, güneş paneli yerleştirmek için uygun hale getirilmesi için gereken düzenleme işlemleri tamamlanır,
 • Kurulacak güneş enerjisi sistemi için gereken malzemeler tedarik edilir,
 • Panel sistem kurulumu gerçekleştirilerek, gereken tüm bağlantılar tamamlanır,

Kurulan güneş tarlası sisteminin düzenli olarak izlenmesi, bakımı, sigortası gibi ihtiyaçların tamamını tedarikçi anlaşmaları ile gerçekleştirilir.

Güneş tarlaları, güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayan ve enerji üretimi konusunda çok önemli bir işlevi olan santraller olarak karşınıza çıkar. GES tarlası kurulumunda sunulan teklifler, birçok farklı etkene göre değişiklik gösterebilir. Genellikle dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Güneş enerjisi santrali kurulacak olan bölge,
 • Lisans durumu,
 • Projenin hangi aşamada olduğu,
 • Proje şekli,
 • Talep edilen güç oranı,
 • Arazinin büyüklüğü ve zemin özellikleri,
 • EPC performans garantisi,
 • Sigortasının olup olmadığı

GES projesi için farklı firmalardan teklif alırken bu etkenlerin kesin bir şekilde belirlenmesi ve belgelenmesi güneş enerjisi tarlası kurulumun daha verimli şekilde sunulmasını sağlar.

GES Tarlası Arazi Seçimi

Güneş enerjisi santrali kurulumu için uygun arazinin, sıralanan şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Arazi mutlaka güney cepheye bakmalıdır,
 • Arazinin maksimum oranda enerji üretimi sağlayabilmesi için bol bol güneş alması çok önemlidir. Güneş enerjisi santrali kurulacak olan bir arazide en önemli kriter, arazinin sahip olduğu güneş potansiyelidir. Meteorolojik olarak yapılan bir araştırma ile bölgenin ortalama güneş alma süresi hesap edilebilir. GES kurulacak olan bölgenin, son birkaç yıl içerisindeki ortalama yağmurlu, güneşli, bulutlu olduğu gün sayısı ayrıca gözden geçirilmelidir,
 • Marjinal arazi statüsünde yer alması gerekir,
 • Arazinin yanından geçen bir yol bulunmalıdır,
 • Trafo merkezine yakın olmalıdır. Trafo merkezinden kurulacak güneş enerjisi santrali için elektrik kapasitesinin mutlaka sağlanması gerekir,
 • Arazinin jeolojik yapısı güneş enerjisi tarlası kurulumu için uygun şartları karşılar nitelikte olmalıdır. Buna bağlı olarak ışınım potansiyeli yüksek olan bir il ya da ilçede olsa bile arazinin jeolojik yapısını incelemek önemlidir,
 • Çok fazla eğimi olan, tümsekli ya da çukurlu olan araziler, GES kurulumunda iç gücünü ve maliyet oranını artırır. Bu nedenle bu gibi özellikleri olan arazilerin güneş enerjisi tarlası olarak tercih edilmesi çok doğru değildir,
 • Arazinin toprak yapısı, güneş enerjisi tarlasında belirleyici özellik taşır. Örnek vermek gerekirse; kayalık olan bir arazide kurulacak olan güneş enerjisi santralinde, konstrüksiyonların beton ayak olması gerekir.
 • Kiralanacak olan arazinin etrafında yüksek bir tepe ya da herhangi bir yağı gibi bir oluşum olmamalıdır. Bu durum güneşin konumuna göre arazinin gölgede kalmasına ve enerji üretiminde verimin düşmesine neden olabilir.

Kurulacak olan güneş enerjisi santralinin, trafo merkezine uzaklığı en fazla 20 km kadar olmalıdır. 20 km’den daha uzak olan arazilerin yaptığı başvurular kabul edilmez. Genel olarak 1-1,5 km uzağa kurulan GES tarlaları çok daha iyi durumdadır. Çünkü trafo ile arazi arasındaki uzaklık mesafesi arttıkça, maliyet oranının artması da kaçınılmaz olacaktır. Güneş enerjisi santrali tarlasının trafo merkezine olan uzaklığını, arsanın ada ve parsel numarası ile elektrik dağıtım merkezine başvuru yaparak öğrenmek mümkündür.

Enerji Tarlası Güvenilir mi?

Enerji tarlası, genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek amacıyla kurulan geniş alanlardır. Güvenilirlikleri, projenin yürütüldüğü firma, kullanılan teknoloji, bakım ve işletme standartları gibi birçok faktöre bağlıdır. Yatırım yapmadan önce, firmanın geçmiş performansını, projenin lokasyonunu ve beklenen getiri hesaplamalarını dikkatle incelemek önemlidir.

Enerji Tarlası Nedir?

Enerji tarlası, büyük ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarını (güneş, rüzgar vb.) kullanarak elektrik üretimi yapılan alandır. Bu tarlalar, güneş panelleri veya rüzgar türbinleri gibi ekipmanları barındırır ve geniş araziler üzerine kurulur. Amacı, temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaktır.

Güneş Enerjisi Tarlası Ne Kadar Kazandırır?

Güneş paneli tarlasından elde edilen kazanç, birçok faktöre bağlıdır: kurulumun yapıldığı coğrafi konum, güneşlenme süresi, kullanılan panellerin verimliliği, enerji fiyatları ve hükümet teşvikleri gibi. Kazanç hesaplaması için, yatırım maliyetlerinin yanı sıra işletme ve bakım giderleri de dikkate alınmalıdır. Genellikle, güneş enerjisi tarlaları uzun vadeli yatırımlardır ve getirileri zamanla gerçekleşir. Detaylı bir finansal analiz, potansiyel getiri hakkında daha net bir fikir verebilir.

GES Tarlası Kurulumu Minas Enerji’de

Güneş enerjisi santrali tarlası kurulumu için tercih edilen firmanın kalite odaklı hizmet vermesi çok önemlidir. Ayrıca istek ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak üretilen güneş enerjisi panelleri, güneşin sınırsız ve temiz kaynağını ticari ve sanayi alanlarında avantaja çevirme konusunda olmazsa olmaz bir adım haline gelebilir. Minas Enerji, söz konusu güneşin çevre dostu ve yenilenebilir gücü olduğunda, teknolojik imkanlarla beraber ürettiği güneş enerjisi panelleri ile enerji üretimi konusunda farkını ortaya koyar. Sizde Minas Enerji kalitesini deneyimleyerek, uzun vadede enerji üretiminde zamandan ve nakitten tasarruf etmek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Temiz ve sınırsız bir enerjiden yüksek standartlar ile faydalanmak Minas Enerji ile artık çok daha kolay.

Teklif Formu
Minas ile Enerjide Tasarrufu Keşfedin, Verimliliği Yaşayın!
Faturanızı bize iletin. Size en kısa sürede ulaşalım.