Bir güneş enerjisi santrali söz konusu olduğunda, santrallerin ekonomik olarak en üst standartlarda verimli çalışabilmesi için belirlenen süre zarfı 25 ile 30 yıl arasında değişiklik gösterir. Buna bağlı olarak gelişen günümüz bakım ve işletme teknikleri ile bu süre zarfında üretilen enerji oranını artırabilir. GES performans oranı ise bu noktada devreye girdiğinde, fotovoltaik panellerde göz ardı edilmemesi gereken bir kavram olarak bilinir. Güneş enerjisi ve endeksli enerji için santrallerin performans oranı; üretilen gücün referans güve oranı olup çevresel şartlarda kullanılan malzemenin kalitesine, tasarımına ve birçok farklı etkene bağlı olduğu için önemli bir analiz verisidir. Ayrıca yatırımcılar hem de işletme ve bakım hizmeti sunan kuruluşlar tarafından dikkate alınması gereken bir konudur.

ges-performans-orani.jpg

 

Güneş enerjisi santrallerinde performans oranını doğrudan etkileyen en önemli etkenler; tozlanma, gölgelenme, ışınım, yansıma, sıcaklık, inverter kayıpları ve kablo kayıpları gibi fiziksel etkenler olabilir. Bu etkenler aslında güneş enerjisi santrallerinin teoride ürettiği enerjiyi %75 oranında düşürebilir durumdadır. Bu noktada devreye bu hizmeti sunan kurumların işletme ve bakım ile AR GE departmanı gibi birimlerin girmesi gerekir. Farklı veri analizleri, GES izleme sistemleri ve solar saha uygulamaları yapılarak bu performans oranının olabildiğinde üst seviyelerde tutulmasını sağlar. Söz konusu olan yüzdelik değişim her ne kadar küçük gibi görünse bile, uzun vadede büyük bir verim ve kazanç elde edilmesini sağlayan güneş enerjisi santrallerinde etkileri net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı dikkate alınması gereken bir unsur olarak bilinmelidir.

Güneş Enerjisi Santrallerinde PR (Performance Ratio) Hesaplaması

Güneş panelleri de birçok farklı sistemde olduğu gibi, zamanla kötü şartlardan kaynaklı yıpranır, bozulur ve hasar görebilir. Ayrıca diğer çeşitli etkenlerden kaynaklı panelin gerçekleşen üretimin oranını düşürdüğü görülebilir.

Güneş enerjisi santralinin performans oranını artırabilmek için izlenebilecek yollar şu şekilde sıralanabilir:

Sektörde kalitesini ispat eden firmalara yönelmek: Güneş panellerinin kurulumu sırasında yaşanma ihtimali olan montaj hataları, topraklama hataları, inverter montaj hataları, kablolama hataları, taşıyıcı sistemin yanlış kurulumun yapılması gibi bazı sorunları tecrübeli ve alanında uzman bir kurulum ekibini tercih ederek en az seviyeye çekebilmek mümkündür,

Doğru bir işletme ve bakım hizmeti veren firmalara yönelmek: İşletme ve bakım ihtiyacının, güneş enerjisi paneli sektöründe ne derece büyük bir öneme sahip olduğu her geçen gün anlaşılmaya devam etmektedir. Kalite standartlarında ve periyodik şekilde güneş santrallerinin bakımının yapılması, performansa olan etkileri göz ardı edilemeyecek derecede büyüktür. Buna bağlı olarak önleyici bakım olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Solar önleyici bakım kavramı; arıza yaratabilme olasılığı olan unsurların bakımını, santralin periyodik olarak denetimini ve panellerde yer alan diğer ekipmanların genel temizliğini sağlayan ve denetleme uygulamalarını kapsar. Düzeltici bakım ise santrallerde oluşan bazı anlık arızaların farklı sistemler yardımı sayesinde anlık takibinin yapılması ve hızla çözülmesidir. Bu sayede enerji kaybının mümkün olduğunca minimum seviyede kalmasını sağlayan uygulamaların bütünü ile performans oranının düşmesinin önüne geçilir.

Bir güneş enerjisi santralinin kalitesini ortaya koyan en önemli kavram GES performans oranı olabilir. Bu oran, santralin kapsamında ne kadar yüksek standartlarda tutulursa santralden elde edilen gelir ve avantaj da o derece artış gösterecektir. GES projelerini değerlendirirken ve tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken ana veriler; fiyatlandırma politikası ve performans oranıdır. Bu yüzden bir kurulum projelendirilmesinde uygulamacılar bu iki verinin dengeli olduğuna dikkat etmeli ve buna uygun şekilde hareket etmelidir.

Bir güneş enerjisi santrali performans oranı, tesisin genel verimliliğinin değerlendirilmesi için olmazsa olmazdır. Bu durum en önemli değişkenlerin başında geldiğinden, GES kuran firmaların bu konuda doğru analizler yapması gerekir. Performans oranı teorik ya da gerçek şekilde olası enerji çıkışlarının oranı olarak bilinir. Performans oranı, güneş paneli santrali tesisinin oryantasyonundan ve gelen güneş ışınımından büyük ölçüde bağımsız şekilde çalışır. Bu nedenle güneş enerjisi performans oranı, farklı yerlerdeki güneş enerjisi tesislerinin karşılaştırılması için aktif şekilde kullanılır.

Söz konusu performans oranı, bir güneş enerjisi santralinin konumdan bağımsız olan kalitesinin de bir ölçüsüdür. Bu nedenle genel olarak bir kalite faktörü olarak tanımlanabilir. Performans oranı; güneş santralinin gerçek ve teorik enerji çıktıları arasındaki ilişki yüzde olarak belirtilir. Sonrasında ise bu analizler firma tarafından açıklanır. Bir güneş enerjisi santralinin belirlenen performans oranı değeri %100’e yaklaştıktan, güneş santralinin daha verimli şekilde çalıştığı ispat edilir. Güneş enerjisi santralinin daha verimli çalıştığı analiz bile, gerçek anamda kaçınılmaz kayıplar olabildiği için hiçbir zaman %100’lük bir değer elde etmek mümkün değildir. Yüksek performanslı güneş enerjisi tesisleri, %80’e varan bir performans oranına ulaşabilir durumdadır.

Güneş enerjisi santrallerinin performans oranını etkileyen temel faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Işınım oranı,
  • Kayıplar,
  • Projelendirme ve tasarımı
  • Saha konumu,
  • Panel verimi,
  • Kurulum kalitesi,
  • Ölçüm hataları,
  • Bakım kalitesi.

Performans oranı, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılan en önemli parametrelerin başında gelir. Performans oranı, GES’lerde olan enerji üretimin teorik olarak mümkün olan en yüksek enerji üretimine oranla bulunabilir.

Güneş enerjisi santrallerinde elektrik üretimi yapabilmek için güneş enerjisinden faydalanılır. Her elektrik üretim sisteminde olduğu gibi, güneş enerjisi sisteminde de bazı kayıpların oluşması engellenemez. GES’lerde performans oranı; sistemin kayıpları ne derece bertaraf edebildiğinin bir diğer ölçüsüdür. Düşük sistem kayıplarına sahip olan santraller, yüksek bir performans oranı sunar.

Şebekeye bağlı şekilde çalışan bir Güneş paneli sisteminde, elektrik üretimi birçok farklı parametreye bağlı şekilde çalışır. Sistemi oluşturan ana bileşenlerden biri, karakteristik değerleri ve sistemin bulunduğu yer ile sistemin etkin dizaynı bunların sadece başlangıcı olarak bilinir. Performans oranını düşüren etkenler detaylandırmak gerektiğinde şu şekildedir:

Işınım kayıpları: Modülün eğim noktasından kaynaklanan kazanç ve kaybı ortaya koyar. Güneş paneli yüzeyinin maruz kaldığı güneş radyasyonunun oranı ne kadar çok olursa, üretim yapılacak elektrik de o kadar fazla olur. Modülün ışınımı ile ortaya çıkan kayıpların en aza indirilmesi için güneş enerjisi sistemi dizaynı çok önemli bir konudur.

Sistem kayıpları: Fotovoltaik sistemin dizayn aşamasından dolayı ortaya çıkan kayıpları içine alır. Sistem kayıpları; düşük ışınım kayıpları, kablo kayıpları, uyumsuzluk kayıpları ve sıcaklık kayıpları olarak sıralanabilir.

İnverter kayıpları: Bilindiği gibi güneş paneli sistemlerinde üretilen güç doğru akım şeklindedir. Enerjinin şebekeye satılabilmesi için bu doğru akımı, alternatif akıma çevirmek çok önemlidir. inverterin çalışma terminolojisinden kaynaklı olan bazı kayıplar, güneş enerjisi tasarımında göz ardı edilmemelidir.

GES Performans Oranı Analizi Minas Enerji’de

Yenilebilir bir enerji kaynağı olan güneşin sınırsız gücünden faydalanarak ticari ve sanayi işletmelerinden avantaj elde etmek mümkündür. Bunun için tercih edilen güneş enerjisi firmasının kalitesi ve çalışma prensibi çok önemlidir. Minas Enerji, bu konuda her zaman üst düzey kalitede hizmet veren bir firma olurken, GES performans oranı analizlerine ulaşmanızı ve buna bağlı olarak güneş sistemlerinin bakım ve onarımı için adım atabilmenizi sağlar. Temiz bir enerji, uzun vadede daha sağlıklı ve çevre dostu bir dünya oluşturmak için atılabilecek en önemli adım güneş enerjisi santralleridir. Dolayısıyla GES kurulumu yapan bir firmaya karar vermeden önce tüm parametreleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesinden yola çıkarak, her işletmenin ana gider kalemi olan elektrik faturasının büyük ölçüde düşmesini sağlayan güneş enerji sistemleri, aynı zamanda çevre dostu, sınırsız ve çok sağlıklı bir enerji kaynağıdır. Teknolojinin yenilikleri ile harmanlanarak tasarlanan, büyük ve küçük tüm işletmelerin rakiplerinden öne çıkmasını sağlayan avantajları beraberinde getiren güneş enerjisi santralleri günümüzde olmazsa olmaz bir konumdadır. Sizde bu ayrıcalıklı güneş paneli tasarımlardan faydalanmak ve güneş enerjisini kullanarak elektrik üretimi yapabilmek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

 

Minas ile Enerjide Tasarrufu Keşfedin, Verimliliği Yaşayın!
Faturanızı bize iletin. Size en kısa sürede ulaşalım.